Kurrikulum-tuisblad Welkom by ons webtuiste vir Afrikaans-onderwysers!

 Besoekers van buite die Oos-Kaap is welkom om ons te besoek en ons materiaal af te laai en te gebruik, want ons volg mos dieselfde kurrikulum.

Help asseblief! 
U is ook welkom om onderrig- en leermateriaal wat u self ontwikkel het in te stuur. Sodoende kan ons
mekaar as kollegas baie help.

 

Beleidsdokumente
Onderrighulpbronne
Literatuurstudie
Vraestelle
Puntelyste
Skryf en Mondeling
Internetskakels
Kontakbesonderhede
As my taal so lepel op my tong kom lÍ, word ek lekker bekkig en ek sÍ my sÍ!

 

Terug na Indeks

Let asseblief daarop dat sommige dokumente net in Engels beskikbaar is.  Kliek op die dokument indien u dit wil oopmaak of aflaai.
Die nuwe Nasionale Senior Sertifikaat
  Wysiging - 30 April 2007
  Wysiging - 11 Oktober 2007
  Wysiging - 13 November 2007
Die nuwe Nasionale Senior Sertifikaat - Leerders met Spesiale Behoeftes
Die Beleidsdokumente vir Afrikaans
  Huistaal
  Eerste Addisionele Taal
  Tweede Addisionele Taal
Die leerprogramriglyne (2008) 
Die Vakassesseringsriglyne (2008) 
Die Assesseringsprotokol
Toegang tot HoŽr Onderwys
Omsendbrief 3/2008: Moderering van Mondeling 
Riglyne vir die Moderering van Mondeling in die Oos-Kaap
Omsendbrief 4/2008: Voorgeskrewe LiterÍre Tekste vir graad 12: 2009 - 2011 

Omsendbrief S5/2008: Gedigte en kortverhale vir graad 12 vir alle amptelike tale op huistaal- en eerste addisionele taal-vlak in openbare skole in 2009 - 2011

Riglyne vir die opstel van Graad 12 Eksamenvraestelle vir Tale

Omsendbrief S4/2009: Tweede Addisionele Taal

Omsendbrief S2/2010: Gedigte vir alle tale, asook kortverhale vir Eerste Addisionele Taal Nuut bygevoeg!

 

Terug na Indeks

Lesplanne 
Tweede Kwartaal
Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal
Gr. 10 PoŽsie: Gesprek met 'n komper Gr. 10 Skool van toeka tot nou Gr. 11 Selfbeeld
Gr. 10 Skryf: Ons Lagmag Gr. 10 Skryfproses: Moderne ikone Gr. 12 Taxi! Taxi!
Gr. 10 Visuele Geletterdheid Gr. 11 Skryfwerk  
Gr. 11 Filmstudie Gr. 12 PoŽsie: Opstel-tipe vraag  
Gr. 11 Opsommings Gr. 12 Skipskop  
Gr. 11 LiterÍre respons (filmstudie) Gr. 12 Lied oor Niemandsland  
Gr. 11 Transaksionele skryfwerk (Vergaderings) Gr. 12 Toesprake  
Gr. 12 PoŽsie: Ongunstige weers- en...    
Gr. 12 Mondeling: Respons op Letterkunde    
Gr. 12 Krismis van Map Jacobs    
Gr. 12 Mis    
Gr. 12 Marilyn Monroe: foto in rou    
Gr. 12 Morfologie    
Gr. 12 GeÔntegreerde taalaanbieding: Die pen...    
Gr. 12 Skryfwerk: Ons Samelewing    
Gr. 12 GeÔntegreerde taalaanbieding: Spoke    
Gr. 12 PoŽsie    
Gr. 12 Woordgereedskap    
     
Derde Kwartaal 
Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal
Gr. 12: PoŽsie: By die eeuwending Ė Louis Esterhuizen Gr. 10: Lesplanne Gr. 12: Lesplanne
Gr. 12: Sinsleer (1) Gr. 11: Lesplanne  
Gr. 12: Sinsleer (2) Gr. 12: Lesplanne  
Gr. 12: Skoppensboer Ė Eugene N. Marais    
Gr. 12: Voor Ďn onbekende mŰre - Mathews Phosa    
Gr. 12: Die voorbereide toespraak as skryf- en as mondelinge taak    
Gr. 12: ďChrist of the burnt menĒ Ė Sheila Cussons    
Gr. 12: Opsomming    
Gr. 12: Naskrif: Ďn credo Ė Lina Spies    
Gr. 12: Taalverskynsels    
Gr. 12: Tydskrifartikel    
Gr. 12: MONDELING: Ďn GROEPBESPREKING oor die onderwerp: Wetgewing verbied tieners om in die openbaar te soen of fisiese kontak te maak.    
     
Vierde Kwartaal  Nuut bygevoeg!
Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal

Gr. 12 Aansoekbrief

Gr. 10 Lesplan

Gr. 12 Lesplan

Gr. 12 Begrip

Gr. 11 Lesplan

 

Gr. 12 Gedig

Gr. 12 Lesplan

 

Gr. 12 Konflik (Krismis van Map Jocobs)

 

 

Gr. 12 LiterÍre Opstel

 

 

Gr. 12 Mis

 

 

Gr. 12 Soorte Vrae

 

 

Gr. 12 Visuele Geletterdheid

 

 

     
Ander Bronne 
Selfstudiegids oor Skryfwerk vir Taalonderwysers: Huistaal, Eerste- en Addisionele Taal  Nuut bygevoeg!
Suinig word Sjiek: 'n Begriptoets vir graad 11 (HT) opgestel deur Annette van der Merwe. 
Kort taaloefeninge (Vullertjies) gebaseer op Afrikaanse liedjies, opgestel deur Anmari van den Berg.
'n PowerPoint-aanbieding oor die gebruik van die kappie (^). 
Onderrigmateriaal oor Opsommings, LiterÍre Opstelle en Inligting oor die Meesterportefeulje
Tempo-aanduiders vir Gr. 12 (Oos-Kaap: 2008) 
'n Lesplanformaat 
Na 'n besoek aan die dieretuin - DJ Opperman: 'n PowerPoint-aanbieding 

Stuur gerus aanbiedings in wat u self ontwikkel het.

 

 

 

Terug na Indeks

Lesplanne: Sien Onderrigbronne hierbo. Nuut bygevoeg!
Na 'n besoek aan die dieretuin - DJ Opperman: 'n PowerPoint-aanbieding 
Onderrigmateriaal oor Opsommings, LiterÍre Opstelle en Inligting oor die Meesterportefeulje
Omsendbrief 8/2007 i.v.m. literÍre tekste (voorgeskrewe boeke) vir gr. 12 in 2008 en 2009
Omsendbrief 4/2008: Voorgeskrewe LiterÍre Tekste vir graad 12: 2009 - 2011 
Riglyne vir die assessering van die literÍre opstel (Huistaal): Roman
Riglyne vir die assessering van die literÍre opstel (Huistaal): PoŽsie
Rubriek vir die assessering van die literÍre opstel (Huistaal)
Omsendbrief S5/2008: Gedigte en kortverhale vir graad 12 vir alle amptelike tale op huistaal- en eerste addisionele taal-vlak in openbare skole in 2009 - 2011
Stuur gerus besprekings in van voorgeskrewe boeke wat u self ontwikkel het. Daar is 'n groot behoefte!

 

Terug na Indeks

Departementele Vraestelle  
Riglyne vir die opstel van Graad 12 Eksamenvraestelle vir Tale
Vraestelle op die webtuiste van Oos-Kaap se Eksamendirektoraat
Vraestelle op Thutong en hier en ook hier.
2010 September Proefeksamen Nuut bygevoeg!
  Afrikaans Huistaal Vraestel 1 Vraestel 2 Vraestel 3
  Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestel 1 Vraestel 2 Vraestel 3
  Afrikaans Tweede Addisionele Taal Vraestel 1 Vraestel 2  
2009 September Proefeksamen
(Wanneer jy op die gedeelte hieronder kliek, sal jy na 'n ander webtuiste gaan waar al hierdie dokumente beskikbaar is. Sommige is redelik groot en sal 'n rukkie neem om af te laai.)
  Gr. 12, Huistaal: Vraestelle en memoranda
  Gr. 12, Eerste Addisionele Taal: Vraestelle en memoranda
  Gr. 12, Eerste Addisionele Taal: Vraestelle en memoranda
2009 Oos-Kaap Hersienings- en RemediŽrende Onderriginstrument
 
bullet  
Gr. 12, Huistaal, Vraestel 1 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Huistaal, Vraestel 2 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Huistaal, Vraestel 3 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Eerste Addisionele Taal, Vraestel 1 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Eerste Addisionele Taal, Vraestel 2 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Eerste Addisionele Taal, Vraestel 3 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Tweede Addisionele Taal, Vraestel 1 Memorandum
 
bullet  
Gr. 12, Tweede Addisionele Taal, Vraestel 2 Memorandum

2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 1   
2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 2   
2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 3   

Gr. 12 Afrikaans-vraestelle en memoranda (2008)
(Al hierdie vraestelle is beskikbaar op die webwerf van die Nasionale Departement van Onderwys. Wanneer jy hierdie skakel kliek, sal jy outomaties oorgeplaas word na die relevante webblad.)  

Gr. 11 Afrikaans-vraestelle en memoranda (2007)
(Al hierdie vraestelle is beskikbaar op die webwerf van die Nasionale Departement van Onderwys. Wanneer jy hierdie skakel kliek, sal jy outomaties oorgeplaas word na die relevante webblad.)  

  Gr. 10 Afrikaans Huistaal Vraestel 1, November 2006    Memorandum  
  Gr. 10 Afrikaans Huistaal Vraestel 3, November 2006     (Memorandum nie beskikbaar nie.)
  Gr. 10 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestel 1, November 2006     Memorandum  
  Gr. 10 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestel 3, November 2006     (Memorandum nie beskikbaar nie.)

 

 

 Vraestelle deur onderwysers

Vraestelle opgestel of verwerk deur Annette van der Merwe.  Ons erken die gebruik van sommige materiaal wat uit Klasgids of ou vraestelle afkomstig is.

    Huistaal Gr. 10  Vraestel 1 Junie 2007    
  Huistaal Gr. 11  Vraestel 1 Junie 2007    
  Taaltoets Gr. 10 of 11                               
  Begriptoets, Gr. 10    

 

Terug na Indeks

Hierdie is elektroniese puntelyste (Excel) geskik vir deurlopende assessering.

Afrikaans Huistaal, Gr. 10
Afrikaans Huistaal, Gr. 11
Afrikaans Huistaal, Gr. 12 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr. 10
Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr. 11
Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr. 12 
Afrikaans Tweede Addisionele Taal, Gr. 10
Afrikaans Tweede Addisionele Taal, Gr. 11
Afrikaans Tweede Addisionele Taal, Gr. 12 

 

Terug na Indeks

Dokumente van algemene belang 
Selfstudiegids oor Skryfwerk vir Taalonderwysers: Huistaal, Eerste- en Addisionele Taal  Nuut bygevoeg!
Lesplanne: Sien Onderrigbronne hierbo.
2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 3 
  Omsendbrief 3/2008: Moderering van Mondeling 
  Riglyne vir die Moderering van Mondeling in die Oos-Kaap
   Vereistes vir Mondeling
   
Huistaal  

Selfstudiegids oor Skryfwerk vir Taalonderwysers: Huistaal, Eerste- en Addisionele Taal  Nuut bygevoeg!
2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 3 
  Assesseringsrubriek vir toesprake.
  Assesseringsrubriek vir hardoplees.
  Assesseringsrubriek vir luister.
       
Eerste Addisionele Taal  

Selfstudiegids oor Skryfwerk vir Taalonderwysers: Huistaal, Eerste- en Addisionele Taal  Nuut bygevoeg!
2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 3 
  Assesseringsrubriek vir toesprake.
  Assesseringsrubriek vir hardoplees.
  Assesseringsrubriek vir luister.
 

Tweede Addisionele Taal

Selfstudiegids oor Skryfwerk vir Taalonderwysers: Huistaal, Eerste- en Addisionele Taal  Nuut bygevoeg!
2009 Gr. 12 Eksamenriglyne, Vraestel 3 
  Assesseringsrubriek vir toesprake.
  Assesseringsrubriek vir hardoplees.
  Assesseringsrubriek vir luister.

 

Terug na Indeks

 
Laat weet my indien u op goeie webtuistes afkom wat ons hier kan lys.
Beskrywing van die webtuistes Web-adresse
bullet Die Afrikaans-webblad vir die Algemene Onderwys en Opleidingfase
bullet http://getlanguages.250free.com
bullet Thutong: 'n Webwerf van die Nasionale Departement van Onderwys.
bullet Thutong
bullet Die kurrikulumwebtuiste van die Oos-Londen distrik.
bullet www.eastlondoneducationdistrict.org.za
bullet Die Knoop: Op hierdie Afrikaanse webtuiste is meer as 'n duisend skakels na ander Afrikaanse webtuistes.
bullet www.dieknoop.co.za 
bullet SALanguages.com - Afrikaans
bullet http://www.salanguages.com/afrikaans/
index.htm
bullet Onderwysers.com, 'n moderne, inter-aktiewe saamwerk- en geselsplek vir onderwysers.
bullet www.onderwysers.com
bullet Die Kakkerlak: 'n Tydskrif oor Afrikaans, skryf in Afrikaans en die onderrig van Afrikaans.
bullet www.kakkerlak.co.za 
bullet Litnet: Die letterkunde webtuiste.
bullet www.litnet.co.za 
bullet Die Universiteit van Pretoria: Die Fakulteit van Onderwys het heelwat materiaal ontwikkel wat geskik is vir die onderrig van Afrikaans.
bullet www.onnet.up.ac.za/
bullet Klaskamerkaskenades: 'n Blik op die humoristiese sy van onderwys. Oulike Afrikaanse strokiesprente deur 'n onderwyser.
bullet www.proscan.homestead.com
bullet Twee webtuistes wat tweedehandse Afrikaanse boeke verkoop.
bullet www.maroelaboeke.co.za
bullet www.tierbergboeke.co.za
bullet Rieme: 'n Afrikaanse soekenjin
bullet www.rieme.co.za
bullet SA Vryskutskrywer
bullet http://www.savryskutskrywer.co.za
bullet Die Kliekrubriek: 'n Lekkerlees Afrikaanse Internetrubriek wat weekliks verskyn.
bullet http://kliekrubriek.250free.com

 

Terug na Indeks

Vakkomiteelede

Voorsitter

Santa Barnard
Adjunk-hoofonderwyskundige (Gr. 10 - 12)
Uitenhage Distrik
Tel: 072 170 2275
Faks: 041 995 4121
E-pos: santabarnard@gmail.com

Onder-voorsitter

Garth Jacobs
Senior Onderwyskundige
Graaff-Reinet Distrik
Tel: 072 924 4828
Faks: 049 892 4501
E-pos: (Nog nie beskikbaar nie.)

Sekretaris

Hubert Krynauw
Adjunk-hoofonderwyskundige (Gr. 10 - 12)
Graaff-Reinet Distrik
Tel: 049 807 2270
Faks: 049 807 2254
E-pos: henry6@telkomsa.net

Addisionele Lede

Steve Fourie
Adjunk-hoofonderwyskundige (Gr. 10 - 12)
King William's Town Distrik
Tel: 043 642 5923
Faks: 043 642 5937
E-pos: (Nog nie beskikbaar nie.)
Nic Conradie
Senior Onderwyskundige (Foto nog nie beskikbaar nie.)
Oos-Londen Distrik
Tel: 076 195 7999
Faks: 043 748 3060
E-pos: nicconradie@yahoo.com
Stanley Mintoor
Senior Onderwyskundige  
Cradock Distrik
Tel: 048 881 3105
Faks: 048 881 3181 of 049 842 4112
E-pos: mintoor@telkomsa.net
Andre Botha
Adjunk-hoofonderwyskundige 
Port Elizabeth Distrik
Tel: 041 456 7428
Faks: 041 456 7468
E-pos: Andre.Botha@edu.ecprov.gov.za

 

 
Webmeester Terug na Indeks

Indien u enige bydraes wil instuur of skakels wat nie werk nie wil aanmeld, stuur dit asseblief na Drik Greeff.